Det er vigtigt for os, at dit barn trives i skolen og i de fællesskaber, det er en del af hos os. Det er der mange gode grunde til – blandt andet at dit barns trivsel er grundlaget for, at det har mentalt overskud til at lære. Derfor har arbejdet med trivsel en høj prioritet blandt andet med følgende tiltag: 

 • Vores anti-mobbestrategi skal sikre trivsel for alle
  Vores anti-mobbestrategi (som du kan læse her) er med til at sikre, at lærere, pædagoger og ledere arbejder med at forebygge, at mobning opstår. Den betyder også, at vi er klar med indsatser på skolen og i samarbejde med dig som forælder, hvis dit barn kommer i mistrivsel.

 • Godt kendskab til hinanden = god trivsel
  Samarbejdet mellem skole og hjem og imellem hjemmene er vigtigt, hvis vi skal sikre trivsel for alle børn. Derfor gør vi helt fra skolestart meget ud af, at vi lærer hinanden at kende. Det gør det lettere at tale sammen, hvis der opstår svære situationer – f.eks. mobning. Børnene bliver mere trygge, når vi kender hinanden, og når de mærker, at vi sammen griber ind og støtter dem.

 • Skole-hjem-samarbejdet starter allerede i børnehaven
  Af samme grund vil vi gerne møde dig som forælder, allerede før dit barn kommer i skole. Vi vil i dialog med dig og fortælle og vise dig, hvordan kulturen er på Holme Skole, så både du og dit barn bliver trygge ved at blive en del af skolen. Derfor samarbejder vi også med børnehaverne om overgangen til skolelivet, og derfor inviterer vi jer til forskellige arrangementer på skolen det sidste år frem mod skolestart.

 • Sfo’en sikrer en god dag – hele dagen
  Et stærkt samarbejde mellem lærerne og sfo’ens pædagoger bidrager til, at vi har fokus på dit barns trivsel hele dagen. Pædagogerne tilbyder hver dag en lang række aktiviteter både ude og inde, som dit barn kan vælge at være med til. Fri leg indenfor eller på vores dejlige udendørsarealer er selvfølgelig også altid en valgmulighed.
  På 2. og 3. årgang er der koloni med to overnatninger.

 • Elevernes medbestemmelse øger trivslen
  På Holme skole har vi tre elevråd. Forskning viser, at det motiverer eleverne, når de får ejerskab og bliver inddraget i skolens liv – og det smitter af deres trivsel og motivation til at lære. Derfor lægger vi på Holme Skole vægt på at inddrage eleverne. Repræsentanter fra elevrådene deltager også i bestyrelsesmøder for at sikre, at elevernes stemme tages i betragtning, når der træffes beslutninger.

 • Venskabsklasser giver tryghed ved de store elever for de yngste
  Når dit barn starter i 0. klasse, bliver det sat sammen med en stor ven fra en af 5. klasserne. De to klasser laver mange faglige aktiviteter sammen, og det giver tryghed at have en god ven i de store klasser. Også de store elever vokser af at have et særligt ansvar overfor den nye ven i 0.

 • Aktiviteter i frikvarteret
  Elever fra 5. årgang er Legepatrulje i frikvartererne. Med en refleksvest er de nemme at kende og alle børn kan deltage i de lege, som legepatruljen sætter i gang. Det betyder, at ingen børn behøver være alene i pausen.
  Legebutikken bliver passet af elever fra 3. årgang, som udlåner bolde, sjippetove, hula-hop-ringe og andre gode legeredskaber.

 • Niceville i indskolingen
  På 0.-3. årgang har vi udviklet vores eget trivselskoncept ’Niceville’, som vi sætter fokus på hvert år i maj måned. Et af de konkrete tiltag er ’Ska’-vi-lege-pladsen’, hvor dit barn gå i hen i frikvarteret, hvis det mangler én at lege med. Så kommer der nogen kammerater og tager dit barn med i legen.
  I løbet af Niceville-ugen arbejder eleverne på mange planer med, hvad der er god stil og god opførsel. Blandt andet laver hver klasse i fællesskab tre ’Niceville-punkter’, hvor de beskriver, hvad der skal til, for at alle i klassen kan have det godt.

 • ‘Kvisten’ - social og faglig støtte
  Kvisten er Holme Skoles støttecenter, som har tilknyttet både lærere og pædagoger. Kvisten laver både sociale og faglige indsatser for elever, som oplever udfordringer. Målet er at styrke barnet til at deltage aktivt i klassens faglige og sociale fællesskab, bl.a. via redskaber til at lære at lære. Kvisten tilbyder også hjælp til hele klasser, hvor elever, lærere og pædagoger får redskaber til at håndtere fælles udfordringer.

 

Du kan læse den fulde version af vores anti-mobbestrategi her