På Holme Skole har vi hele tiden gang i at udvikle nyt og forbedre det eksisterende. Ud over at lave god undervisning hver dag er vi lige nu særligt optagede af:

 • At vi organiserer skolen anderledes fra 1. august 2019
  Fra 1. august er skolen delt i to afdelinger: 0.-5. klasse og 6.-9. klasse. I praksis betyder det, at de samme lærere som udgangspunkt har klassen fra 1.-5. og så skifter det til nye lærere på 6.-9. årgang.
  Derudover har vi fortsat en specialafdeling.

 • At arbejde med elevinddragelse
  Det betyder blandt andet, at vi har et elevråd for hver afdeling, så flere elevrådsrepræsentanter har mod og lyst til at ytre egen og klassens holdning til de ting, der er på dagsordenen. Repræsentanter for både store og små deltager på skift i skolebestyrelsesmøder.

 • At blive et stærkere læringsfællesskab
  Vi er i gang med Børn- og Unge forvaltningens kulturændring ‘Stærkere Læringsfællesskaber’, hvor vi gennem en stærkere evalueringskultur og med en professionel læringsmakker til hver lærer og pædagog skal blive endnu dygtigere til vores kerneopgave: elevernes læring og trivsel.

 • At lave gode toiletter og toiletkultur
  Vi har fået nye toiletter ved udskolingen og flere renoveringer er på vej, så vores toiletter er mere tidssvarende. Vores elevråd er samtidig engagerede i at skabe en bedre ‘toilet-kultur’ blandt eleverne, så alle bliver gode til at ramme kummen og skraldespanden hver gang.

Vores forældre er særligt glade for:

Den seneste måling af forældrenes tilfredshed er fra 2017, den viser blandt andet stor tilfredshed med trivselsarbejdet:

 • 82 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med den måde undervisningen styrker børnenes sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed.
 • 78 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolens evne til at styrke barnets trivsel i skolen.
 • 77 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolens evne til at skabe et godt socialt fællesskab i barnets klasse. 


Forældrene er også tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem:

 • 76 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem samlet set.
 • 80 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skole-hjem samtalerne.

Forældrene i SFO’en er især tilfredse med kreativitet og de fysiske rammer:

• 77 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med sfo’ens indsats for at styrke barnets kreativitet og fantasi.
• 76 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med sfo’ens (og skolens) udendørs faciliteter og arealer.

Du finder hele forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 her

 

Vores elever er særligt glade for:

Den seneste elevtrivselsmåling er fra 2018, den viser blandt andet, at eleverne i indskolingen især er tilfredse med deres sociale trivsel:

 • 98 procent af eleverne er glade for skolen
 • 100 procent af eleverne er glade for klassen
 • 98 procent af eleverne kan godt lide pauserne.


Eleverne i indskolingen er glade for lærerne og undervisningen:

 • 97 procent af eleverne er glade for deres lærere
 • 98 procent af eleverne oplever, at de lærer noget spændende i skolen.


Eleverne i indskolingen har gode venner og er glade for sfo:

 • 97 procent har en eller flere gode venner på skolen
  98 procent er glad for sfo’en.

 

Du finder hele elevtrivselsmålingen 2018 her

 

Du finder hele kvalitetsrapporten 2017 her