På Holme Skole har vi hele tiden gang i at udvikle nyt og forbedre det eksisterende. Ud over at lave god undervisning hver dag er vi lige nu særligt optagede af:

 • At arbejde med elevinddragelse
  Det betyder blandt andet, at vi har et elevråd for hver afdeling, så flere elevrådsrepræsentanter har mod og lyst til at ytre egen og klassens holdning til de ting, der er på dagsordenen. Repræsentanter for både store og små deltager på skift i skolebestyrelsesmøder.

 • At blive et stærkere læringsfællesskab
  Vi er i gang med Børn- og Unge forvaltningens kulturændring ‘Stærkere Læringsfællesskaber’, hvor vi gennem en stærkere evalueringskultur og med en professionel læringsmakker til hver lærer og pædagog skal blive endnu dygtigere til vores kerneopgave: elevernes læring og trivsel.
   

Vores forældre er særligt glade for:

Den seneste måling af forældrenes tilfredshed er fra 2017, den viser blandt andet stor tilfredshed med trivselsarbejdet:

 • 82 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med den måde undervisningen styrker børnenes sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed.
 • 78 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolens evne til at styrke barnets trivsel i skolen.
 • 77 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skolens evne til at skabe et godt socialt fællesskab i barnets klasse. 


Forældrene er også tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem:

 • 76 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem samlet set.
 • 80 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med skole-hjem samtalerne.

Forældrene i SFO’en er især tilfredse med kreativitet og de fysiske rammer:

• 77 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med sfo’ens indsats for at styrke barnets kreativitet og fantasi.
• 76 procent af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med sfo’ens (og skolens) udendørs faciliteter og arealer.

Du finder hele forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 her

Du finder hele kvalitetsrapporten 2017 her

Vores sundhedsmåling 2019

Aarhus Kommune har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Vores elever er særligt glade for:

Den nye sundhedsmåling fra 2019 viser blandt andet følgende: 

Uanset alder har stort set ALLE vores elever gode venner i skolen:

 • 99 procent af eleverne i indskolingen har en eller flere gode venner på skolen
 • 95 procent af eleverne på mellemtrinnet har en eller flere gode venner i skolen
 • 100 procent af eleverne i udskolingen har en eller flere gode venner på skolen

Målingen viser også at: 

 • 91 procent af eleverne i indskolingen er glade eller meget glade for sfo'en.
 • 85 procent af eleverne i mellemtrinnet og 89 procent af eleverne i udskolingen er enige eller helt enige i, at de lytter til deres kammerater i skolen.
  Ingen er uenige eller 'helt uenige' i det.  
 • 73 procent af eleverne i udskolingen er enige eller 'helt enige' i, at de lærer mere om sig selv i skolen - hvad de er gode og ikke så gode til.
  Kun 1 procent er uenige i det. 

Du finder vores sundhedsmåling 2019 her