Hvad sker der første skoledag?

Vores udgangspunkt er følgende, men de sidste år har der været afvigelser pga. coronarestriktioner:

 • Første skoledag møder du og dit barn op i den lille skolegård under det store kastanjetræ klokken 9.00. Her byder skoleleder Ditte Hagn-Meincke velkommen. Hvis det regner, går vi indenfor.
 • Herefter går både børn og forældre ud i klasserne sammen med børnehaveklasselederen, hvor du også får mulighed for at hilse på klassens pædagog.
 • Du og de andre forældre bliver i klassen i en halv times tid – derefter sender vi jer i personalerummet.
 • I personalerummet byder skolens ledelse på kaffe og rundstykker, og I får nogle informationer om skolen og sfo’en, og der er mulighed for en snak med hinanden og ledelsen.
 • Klokken 12.00 henter du dit barn i klassen – dit barn kan tage med dig hjem eller gå i sfo’en.


Hvordan gør skolen starten tryg for mit barn?

Dit barn har plads i sfo’en fra 1. august, og vi anbefaler, at dit barn får mulighed for at komme der inden den ‘rigtige’ skolestart. Det hjælper både dig og dit barn med hurtigere at blive trygge ved os – og dit barn finder ud af, “hvem der nu passer på mig og trøster mig’.
Både i sfo og skole bliver dit barn mødt af voksne, der er enige om at skabe faste, trygge og genkendelige rammer og rutiner. Der vokser hurtigt gode relationer mellem dit barn og børnehaveklasselederen og pædagogerne i en forudsigelig hverdag. I løbet af kort tid lærer dit barn at navigere i skoledagen og får styr på skema, idrætstøj, madpakker, toilet og frikvarter.

I frikvartererne leger dit barn og de andre fra 0. klasse i starten på et afgrænset område, så de nemt kan hente hjælp hos børnehaveklasseledere eller pædagoger, som er ude sammen med dem den første tid.


Hvad laver mit barn i 0. klasse?

Legen har stadig en plads i 0. klasse, men dit barn bliver præsenteret for en række faglige områder, selvom årgangen ikke som sådan har fag på skemaet. En dag om ugen er der idræt, og en dag er klassen på biblioteket, men ellers tilrettelægger børnehaveklasselederen en afvekslende dag, så dit barn kommer omkring mange faglige elementer dagen og året igennem. Det er fx:

 • Bogstaver og deres lyde, børnestavning, skrive små sætninger, læse læs-let-bøger
 • Talforståelse, tallenes værdi, talorden, figurer, mønstre, systematik, plusse, hvad er penge?
 • Naturfaglige fænomener
 • Kreative og musiske udtryk + krog og bevægelse

Mange af de faglige områder kommer dit barn omkring gennem emner som fx eventyr, drømmegaden og Niceville. Og børnehaveklasselederen har fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter.

Hvordan vurderer I mit barns faglige niveau?

 • I Aarhus Kommune skal børnehaven lave en sprogvurdering af dit barn, når det er tre år, og når dit barn er startet i 0. klasse, skal vi lave en sprogvurdering af dit barn på skolen. Vi laver den på hele klassen i samarbejde med skolens læsevejleder og bruger den primært til at vurdere, om dit barn har brug for en ekstra sproglig indsats i klassen eller med læsevejlederen.

 • Sidst i 0. klasse tager dit barns klasse en ‘ordblinderisiko-test’, som viser om dit barn er godt i gang med læsning eller har brug for støtte. Har dit barn brug for et læseløft, tilbyder vi dit barn et forløb i samarbejde med læsevejlederen i 1. klasse.


Hvad forventer skolen af mig som forælder?

For at få det bedst mulige samarbejde om dit barn forventer vi:

 • at du bakker op om skolen, og sammen med barnet deltager i de arrangementer, skolen og forældrerådet inviterer til. På den måde er du med til at tage ansvar for både dit barns og klassens trivsel.
 • at du mindst én gang om ugen orienterer dig på Aula, hvor vi skriver i ugeplanen, hvad der skal ske i klassen. Her kan være vigtige beskeder – fx om ting dit barn skal have med i skole.
 • at du sender dit barn i skole udhvilet og med de ting, der skal være i skoletasken – herunder et penalhus med indhold og de madpakker, der er brug for, for at have energi til at lære og lege en hel dag.


Hvad kan du forvente af os som skole?

På Holme Skole vil du møde lærere, pædagoger og en skoleledelse, som er optagede af at give dit barn en god skolestart.

 • Det gør vi blandt andet ved at møde jer med åbenhed, tillid og et ønske om et respektfuldt samarbejde omkring at sikre, at dit barn trives i fællesskabet og bliver så dygtigt som muligt.
 • Vi ønsker hele tiden at blive mere dygtige til at skabe den bedste skole, så du kan også forvente, at vi tager både ris og ros til os og handler på dine henvendelser om nødvendigt.
 • På samme måde kan du forvente, at vi henvender os til dig, hvis vi har en bekymring omkring dit barn, som vi skal rette lygten mod i fællesskab.


Hvornår er der forældremøder og samtaler?

I starten af september inviterer børnehaveklasselederen og klassepædagogen til et forældremøde. Her får du information om, hvordan starten er forløbet for klassen, og hvad der skal ske i dit barns klasse i årets løb.
Omkring efterårsferien bliver du inviteret til en skole-hjem-samtale, som er en personlig samtale om dit barn med børnehaveklasselederen og klassepædagogen.
Har du – eller vi – behov for en samtale om barnets trivsel eller læring ud over det, så aftaler vi naturligvis at mødes.