Før dit barn starter - overgang fra dagtilbud til skole

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. 

Jo mere du og dit barn kender til skolen inden første skoledag i 0. klasse, jo større sandsynlighed er der for, at dit barn får en god og tryg skolestart.

Både vi og Holme-Rundhøj Dagtilbud, som vi primært samarbejder med, har derfor en række tilbud til både dit barn og dig som gerne skulle give jer mulighed for at lære os at kende. Det er vores håb, at overgangen til skolen på den måde bliver en god oplevelse:

 1. Børnehavens mellemgruppe er på besøg
  Overgangen fra børnehave til skole starter faktisk allerede, når dit barn er i mellemgruppen i børnehaven. Vi samarbejder med børnehaverne i vores distrikt, som kommer på besøg med de cirka 4-årige i en af vores klasser, som har forberedt en fælles aktivitet med de små gæster. Det er med til at give det første kendskab og tryghed ved skolen. Alle børn i gruppen er med - også selvom de regner med at skulle gå i skole et andet sted end hos os.

 2. Informationsmøde for forældre AFLYST pga. sygdom. Slås sammen med Prøv-at-gå-i-skole-dag
  En aften i løbet af oktober måned inviterer vi dig til informationsmøde. Her præsenterer vi Holme Skole og i særdeleshed livet i børnehaveklassen og indskolingen. Hvad lægger vi vægt på, hvad kommer vi igennem – hvordan er vores praksis. Du kommer til at møde skoleleder Ditte Hagn-Meincke, indskolingsleder Laila Nielsen og en af vores børnehaveklasseledere. Vi mødes i personalerummet (Indgang A1) 

 3. Prøv-at-gå-i-skole-dag (Tirsdag 8. november 2022 kl. 16.00-17.30)
  Vi inviterer dit barn og dig til ‘prøv-at-gå-i-skole-dag' i november måned, hvor børnene er i centrum et par timer sidst på eftermiddagen. De prøver at snuse til forskellige aktiviteter fra både skole og sfo, så både børnehaveklasseledere og sfo-pædagoger er med. Du og dit barn er velkomne, uanset om I er sikre på jeres skolevalg eller ej. Vi mødes i personalerummet (Indgang A1) Skoleleder og pæd- leder er til stede og giver information til forældre om skolestart. 

 4. Indskrivning (3. oktober 2022 - 6. januar 2023) 
  I dag foregår skoleindskrivningen digitalt via borger.dk. I Aarhus er der åbent for indskrivning i godt tre måneder hen over efteråret og vinteren. Som forælder til et barn i skolealderen får I besked i e-boks, når det nærmer sig. Indtil da kan du evt. læse mere her: rartatvaere.aarhus.dk/skoleindskrivning

 5. Dit barn inviteres til musical (Onsdag 25. januar 2023 kl. 10.00) 
  Vores dygtige musicalhold inviterer skolebørnsgrupperne i distriktet til at komme og overvære årets første forestilling sammen med børnehaven. Det er rigtig sjovt for børnene at se de store elever på de skrå brædder - og giver dem et indtryk af, hvad man også kan lave i skolen. De får en flot plakat med hjem som minde.

 6. Overlevering fra børnehaven til skolen
  I løbet af maj får børnehaveklasselederne adgang til Dialoghjulet fra dagtilbuddet og bruger det som afsæt for en evt. samtale om børnene med pædagogerne fra børnehaven. Hvis dit barn har særlige behov eller udfordringer, inviterer vi dig ind til et møde - typisk med deltagelse af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)- inden skolestarten.

 7. Besøg i børnehaveklassen med børnehaven (Tirsdag 30. maj 2023 klokken 9:00-11:00)
  I juni kommer dit barn sammen med de andre børn, der skal starte i børnehaveklassen her hos os på besøg sammen med en voksen fra børnehaven eller med dig som forælder. De er sammen med én af de to børnehaveklasseledere og årgangens pædagoger og får en lille forsmag på, hvad der venter dem her på Holme Skole.

 8. Goddag-til-skolen for børn og forældre (Tirsdag 13. juni 2023 klokken 16:30-18:00) 
  I juni, ganske kort før skolen går på sommerferie, inviterer vi dit barn til at komme og møde sine klassekammerater – og dig til at møde de andre forældre i klassen. Det er rart for alle at få sat ansigter på, så I ved hvem, I skal indgå i et klassefællesskab med de næste mange år.

Desuden mødes skolebørn fra alle børnehaver i Holme-Rundhøj Dagtilbud hen over foråret. Her er de inddelt i grupper i forhold til, hvilke skoler de skal starte på. De samles også til to hele dage i Hørhaven i maj. Det betyder, at de allerede har mødt deres kommende skolekammerater en del gange, når de starter hos os. 

Materiale sendt til skolestartere

Hvis du bor i Holme Skoles distrikt får du i e-boks tilsendt informationsmateriale om skolen og en 'kalender' du evt. kan sætte på køleskabet. Du kan også se materialet og kalenderen her: 

 

Hvornår er mit barn skoleklar?

Det vigtigste for, at dit barn er klar til en god start i skolen er, at det kan indgå i et fællesskab og dermed forstår at sætte egne behov til side for en stund, kan lege med andre børn og har en forståelse for, hvordan man er en god ven.
Det er også vigtigt, at dit barn er selvhjulpent, så det fx selv kan tage overtøj af og på, selv klare et toiletbesøg og holde styr på sine egne ting. Så har vi et godt fundament at bygge på.


Hvad kan jeg selv gøre frem mod skolestart?

Udover at understøtte børnehavens arbejde med fællesskab og selvhjulpenhed derhjemme, er det en hjælp for barnet, hvis du taler positivt om at gå skole. Tal om hvad man laver i skolen - uden at blæse det op til at være noget stort og svært. Det er en god idé at være med til de ting, vi inviterer til i året frem mod skolestart, så dit barn oplever at være i vores rammer.


Husk at skolegården og vores legepladser er åbent for offentligheden efter kl. 17.00 og i weekenderne – så kom endelig forbi og indtag arealerne.


Jeg er i tvivl om mit barn er klar til skole – hvad skal jeg gøre?

Vores bedste råd er at tale med personalet i børnehaven, hvis du er i tvivl. Det er dem, der - udover dig - kender dit barn bedst og ved, hvordan barnet klarer sig i situationer, som kan minde om det, vi skal i skolen. Hvis personalet anbefaler dig, at du søger skoleudsættelse for dit barn, er det formelt set skolelederen, der skal give lov til det. Men som udgangspunkt lytter vi til børnehavens anbefaling – det er både i barnets og vores interesse.