Jo mere du og dit barn kender til skolen inden første skoledag i 0. klasse, jo større sandsynlighed er der for, at dit barn får en god og tryg skolestart.

Både vi og Holme-Rundhøj Dagtilbud, som vi primært samarbejder med, har derfor en række tilbud til både dit barn og dig som gerne skulle give jer mulighed for at lære os at kende. Det er vores håb, at overgangen til skolen på den måde bliver en god oplevelse:

 1. Børnehavens mellemgruppe er på besøg
  Overgangen fra børnehave til skole starter faktisk allerede, når dit barn er i mellemgruppen i børnehaven. Vi samarbejder med børnehaverne i vores distrikt, som kommer på besøg med de cirka 4-årige i en af vores klasser, som har forberedt en fælles aktivitet med de små gæster. Det er med til at give det første kendskab og tryghed ved skolen. Alle børn i gruppen er med - også selvom de regner med at skulle gå i skole et andet sted end hos os.

 2. Informationsmøde for forældre (Torsdag 3. oktober 2019 kl. 17.00-18.30)
  En aften i løbet af oktober måned inviterer vi dig til informationsmøde. Her præsenterer vi Holme Skole og i særdeleshed livet i børnehaveklassen og indskolingen. Hvad lægger vi vægt på, hvad kommer vi igennem – hvordan er vores praksis. Du kommer til at møde skoleleder Ditte Hagn-Meincke, indskolingsleder Laila Nielsen og en af vores børnehaveklasseledere.

 3. Tilbud til dit barn: ‘Prøv-at-gå-i-skole-dag' (Onsdag 30. oktober 2019 kl. 16.00-18.00)
  Vi inviterer dit barn og dig til ‘prøv-at-gå-i-skole-dag' i oktober måned, hvor børnene er i centrum et par timer sidst på eftermiddagen. De prøver at snuse til forskellige aktiviteter fra både skole og sfo, så både børnehaveklasseledere og sfo-pædagoger er med. Du og dit barn er velkomne, uanset om I er sikre på jeres skolevalg eller ej.

 4. Indskrivningsarrangement for dit barn og dig (Onsdag 27. november 2019 kl. 16.00-17.30)
  I dag foregår skoleindskrivning digitalt via borger.dk. Men på Holme Skole synes vi, det er en ret stor ting, for både dit barn og dig, når skolevalget er på plads. Derfor inviterer vi jer til at komme forbi og få en kort snak med en fra skolens ledelse – det gør det sådan lidt officielt og er ret hyggeligt.

 5. Dit barn inviteres til musical i januar (Onsdag 15. januar 2020)
  Vores dygtige musicalhold inviterer skolebørnsgrupperne i distriktet til at komme og overvære årets første forestilling. Det er rigtig sjovt for børnene at se de store elever på de skrå brædder - og giver dem et indtryk af, hvad man også kan lave i skolen. De får en flot plakat med hjem som minde.

 6. Vi er med til børnehavernes dag i Hørhaven
  Går dit barn i Holme-Rundhøj Dagtilbud er det i Hørhaven to dage i maj sammen med de andre kommende skolebørn i dagtilbuddet. Børnene deles op i tre store grupper: dem der skal gå på Holme Skole, dem der skal på Rundhøjskolen og dem der skal på andre skoler. Fra Holme Skole sender vi en af pædagogerne ud og er med Holme-gruppen en eller begge dage. Det er alletiders mulighed for at lære dit barn og de kommende skolekammerater lidt at kende.

 7. Overlevering fra børnehaven til skolen
  I løbet af maj får børnehaveklasselederne adgang til Dialoghjulet fra dagtilbuddet og bruger det som afsæt for en evt. samtale om børnene med pædagogerne fra børnehaven. Hvis dit barn har særlige behov eller udfordringer, inviterer vi dig ind til et møde - typisk med deltagelse af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)- inden skolestarten.

 8. Besøg i børnehaveklassen med børnehaven (Torsdag 28. maj 2020 kl. 9.00-11.45)
  I juni kommer dit barn sammen med de andre børn, der skal starte i børnehaveklassen her hos os på besøg sammen med en voksen fra børnehaven eller med dig som forælder. De er sammen med de to børnehaveklasseledere og årgangens pædagoger og får en lille forsmag på, hvad der venter dem her på Holme Skole.

 9. Goddag-til-skolen for børn og forældre
  I juni, ganske kort før skolen går på sommerferie, inviterer vi dit barn til at komme og møde sine klassekammerater – og dig til at møde de andre forældre i klassen. Det er rart for alle at få sat ansigter på, så I ved hvem, I skal indgå i et klassefællesskab med de næste mange år.

Hvornår er mit barn skoleklar?

Det vigtigste for, at dit barn er klar til en god start i skolen er, at det kan indgå i et fællesskab og dermed forstår at sætte egne behov til side for en stund, kan lege med andre børn og har en forståelse for, hvordan man er en god ven.
Det er også vigtigt, at dit barn er selvhjulpent, så det fx selv kan tage overtøj af og på, selv klare et toiletbesøg og holde styr på sine egne ting. Så har vi et godt fundament at bygge på.


Hvad kan jeg selv gøre frem mod skolestart?

Udover at understøtte børnehavens arbejde med fællesskab og selvhjulpenhed derhjemme, er det en hjælp for barnet, hvis du taler positivt om at gå skole. Tal om hvad man laver i skolen - uden at blæse det op til at være noget stort og svært. Det er en god idé at være med til de ting, vi inviterer til i året frem mod skolestart, så dit barn oplever at være i vores rammer.
Husk at skolegården og vores legepladser er åbent for offentligheden efter kl. 17.00 og i weekenderne – så kom endelig forbi og indtag arealerne.


Jeg er i tvivl om mit barn er klar til skole – hvad skal jeg gøre?

Vores bedste råd er at tale med personalet i børnehaven, hvis du er i tvivl. Det er dem, der - udover dig - kender dit barn bedst og ved, hvordan barnet klarer sig i situationer, som kan minde om det, vi skal i skolen. Hvis personalet anbefaler dig, at du søger skoleudsættelse for dit barn, er det formelt set skolelederen, der skal give lov til det. Men som udgangspunkt lytter vi til børnehavens anbefaling – det er både i barnets og vores interesse.