På Holme Skole bliver du inviteret til en hyggelig eftermiddag/aften i SFO’en sammen med dit barn i september. Som en del af arrangementet bruger SFO-leder Laila Nielsen og det eksisterende sfo-forældreråd en halv times tid på at fortælle om rådets arbejde – og så afholdes valg. Imens hygger børnene sig udenfor sammen med de øvrige voksne fra SFO.

Valget skal være afholdt inden 1. oktober, hvorfra SFO forældrerådet fungerer.

Forældregruppen skal vælge op til fem medlemmer af SFO’s forældreråd, som mødes 6-7 gange i løbet af et skoleår. På to af skolebestyrelsens møder deltager SFO-forældrerådet også; det er typisk de møder, der har budget og regnskab på dagsordenen.


Hvad er det nu lige, et SFO forældreråd er?


Som medlem af SFO-forældrerådet er du dels tæt på dagligdagen i dit barns SFO, dels får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer. Det betyder, at du har stor mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer.

Rammerne for arbejdet i SFO-forældrerådet er fastlagt i ‘Styrelsesvedtægt for kommunale skoler i Aarhus kommune’ og i ‘Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune’, som er vedtaget af Aarhus Byråd.

På Aarhus.dk kan du læse meget mere om de kompetencer og opgaver, der ligger i SFO forældrerådet.