Fælles for vores specialklasse elever er, at de har brug for forskellige særlige tiltag i forhold til pædagogik og læringsmiljøer - og det har vi stor erfaring med hos os. 

Skolen har gode fysiske rammer, der understøtter vores arbejde med at lave særlige tiltag. Området omkring og i det tidligere ’Fritidsgården’ rummer rigtigt mange muligheder for at lave anderledes pædagogik, som passer til vores børn i specialklasser med 7-9 elever. I en specialklasse er der få elever og altid både en lærer og en pædagog.  

Vi er med i ’Alle til prøve’ 

Sideløbende med et fokus på den sociale trivsel, har det faglige indhold en stor plads. Specialklasseafdelingen er med i Aarhus Kommunes indsats ’Alle til prøve’, som er et samarbejde med PPR (Pædagogiske psykologisk Rådgivning), hvor vi arbejder målrettet på, at eleverne skal til prøve i alle de fag, hvor det er muligt for dem. 

Dit barn kan få papir på sine mange kompetencer 

Vi arbejder desuden på at gøre vores specialafdeling til en spydspids indenfor OCN (Open College Networking). Det er en metode til at give eleverne et troværdigt bevis på de øvrige – og mangfoldige - kompetencer, de får med sig fra deres skoletid, men som ligger udenfor kolonnerne på et almindeligt afgangsbevis. Deres OCN-bevis kan eleverne bruge til at søge arbejde, forberede sig til uddannelse eller anden videre kvalificering. 

Dit barn kan deltage i undervisning i en almenklasse 

Mangfoldighed og rummelighed er værdier, som Holme Skole generelt vægter højt. Derfor bestræber vi os også på at have et tæt samarbejde mellem børn, lærere og pædagoger fra specialklasser og skolens øvrige klasser. Det betyder blandt andet, at man godt kan gå i specialklasse samtidigt med, at man har eksempelvis dansk eller idræt i en almenklasse. Vi har i flere tilfælde udsluset børn fuldt tilbage til almenklasserne. 

Skolehunden Bastian

 Én af vores lærere i specialklasserne har en hund – Bastian – som er uddannet skolehund. Det betyder, at den har gennemgået et særligt træningsforløb og den fungerer som en ekstra tryg ven i klassen, når den er med i skole en gang eller to om ugen.  
Se evt. TV2 Østjyllands indslag om Bastian her. 

Det kan du forvente af opstarten, hvis dit barn er visiteret til specialklasse på Holme Skole:  

Vi står altid til rådighed for dine spørgsmål 
Hvis du – eller dit barn – gerne vil komme forbi skolen til en rundvisning, inden indslusningsmødet, så tag endelig kontakt til pædagogisk leder for specialklasseafdelingen Simon Fenger på 41 85 72 88. Ham er I også meget velkomne til at kontakte med de spørgsmål, I måtte have. 
   

Vi inviterer dig til et indslusningsmøde  
Skolen inviterer dig til et indslusningsmøde i slutningen af maj. Målet med mødet er at klæde os så godt som muligt på til at modtage dit barn -og at informere dig om det skoletilbud, der venter dit barn. 

På mødet aftaler vi også dit barns konkrete skolestart – herunder om dit barn kommer i skole i taxa eller i bus. 
Aarhus Kommune har en målsætning om, at børnene skal være så selvhjulpne som muligt – og altså tage bus, når de er klar til den udfordring. Det betyder, at selvom dit barn starter med at blive kørt i taxa, vil det løbende blive vurderet, om barnet er klar til at flytte over i bus, hvis ellers køreplaner og busruter gør det muligt. 

På indslusningsmødet deltager:  

  • Du og barnets anden forælder. 
  • Klasselærer og/eller pædagogisk leder fra den skole dit barn går på nu. 
  • Skolepsykologen fra den skole dit barn går på nu. 
  • Klasselærer og -pædagog fra den klasse dit barn skal gå i hos os. 
  • Pædagogisk leder for specialklasseafdelingen på Holme Skole – Simon Fenger. 
  • Psykologen, som er tilknyttet specialklasseafdelingen på Holme Skole. 
  • Evt. flere professionelle omkring barnet, hvis det er hensigtsmæssigt. 
    (Fx sagsbehandler, Børne-Unge-lægen eller en kontaktperson.)