Børn begynder i skole i det år, de fylder seks. Er dit barn født i 2015, skal det derfor begynde i 0. klasse i 2021. Er dit barn født i 2014 men skolegangsudsat er det også i 2021, det skal starte i skole. 

Første skoledag efter sommerferien i 2021 er mandag den 9. august.  Nye elever i 0. klasse møder klokken 9.00. Dit barn kan starte i vores SFO allerede mandag den 2. august. Det anbefaler vi varmt, for så er der god tid til at lære sfo og de voksne der at kende, inden skolen starter med alt det nye, som sker der. 

 

Holme Skole har en række arrangementer i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021, som rækker frem mod skolestarten. Det er med til at give dit barn og dig som forælder kendskab til skolen. Det mener vi er vejen til en god og tryg skolestart. 

De første to ting, vi inviterer jer til, kan du læse mere om her under. Du kan se hele vores kalender for børn, som skal starte i skole i 2021 her. 

 

Indskrivning foregår digitalt

Fra 5. oktober og frem til 31. december kan du skrive dit barn ind i skolen og sfo'en elektronisk via borger.dk. Du får information om det i e-boks fra Aarhus Kommune. Oplever du problemer med det digitale - eller når du det ikke inden tidsfristen - så er du velkommen til at kontakte skolen. 

 

Åbent hus

Torsdag den 22. oktober kl. 16:00-17:15

Vi har med spænding fulgt situationen omkring corona og kan nu endeligt meddele, at vores program – som er afkortet en smule - ser således ud:

Kl. 16.00 – 16 .10: Velkomst v/ skoleleder Ditte på SFO-udeareal ved skolens indgang mod Hjulbjergvej.

Kl. 16.10 – 17.10: I mindre hold kan I opleve følgende:

  • ”Se din klasse” – Kom ind og se 0. klasses lokaler og hør om livet i 0. klasse på Holme Skole. Du får også lidt skoleting med hjem.
  • ”Se din skolegård” – Gå en tur på skolens dejlige udearealer og hør om, hvad man kan lave og lege med her.
  • ”Udelivet i SFO” -  Kig forbi bålhytten, hvor bålet er tændt og kakaoen lunes. Hør om SFO’ens udeliv.
  • ”Mød din skoleleder” – Få en snak med skoleleder Ditte og hør blandt andet om, hvorfor hun gerne vil sige godmorgen til alle!

Kl. 17.10 – 17.15: Tak for besøget og på glædeligt gensyn!

Vigtige coronainformationer:

  • Ved ankomst bedes alle spritte hænder og holde afstand.
  • Besøg i klasserne foregår kortvarigt - med afspritning og opmærksomhed på ikke at berøre ting. Et kort kig.
  • Besøg i klasseværelser – kun 1 voksen pr barn.
  • Ved rundvisning og aktiviteter i forbindelse hermed – hold afstand.
  • Ved bålplads: igen opmærksomhed på afstand.

Det meste foregår udendørs, så husk det gode varme tøj. 

 

Bor I udenfor Holme Skoles distrikt? 

Bor din familie i Holme Skoles distrikt, har du modtaget information om skolestart og informationsmøde. Bor I uden for vores  distrikt, men ønsker at modtage informationer om skolestart på Holme Skole, så send os en mail på hol@mbu.aarhus.dk.

Du kan læse mere om at søge en skole uden for det distrikt, man bor i, på aarhus.dk

 

Jeg er i tvivl, om mit barn er klar til skole - hvad gør jeg?

Hvis du er i tvivl, om dit barn er klar til skolestart i 2021, er vores bedste råd at tale med personalet i børnehaven. Det er dem, der - udover dig - kender dit barn bedst. Hvis personalet anbefaler dig, at du søger skoleudsættelse for dit barn, er det formelt set skoleleder Ditte Hagn-Meincke, der skal give lov til det. Men som udgangspunkt lytter vi til børnehavens anbefaling – det er både i barnets og vores interesse.

 

Læs mere om overgangen fra børnehave til skole

Jo mere du og dit barn kender til skolen inden første skoledag i 0. klasse, jo større sandsynlighed er der for, at dit barn får en god og tryg skolestart.
Både vi og Holme-Rundhøj Dagtilbud, som vi primært samarbejder med, har derfor en række tilbud til både dit barn og dig, som gerne skulle give jer mulighed for at lære os at kende. 

Det kan du læse mere om her