På Holme Skole har vi specialklasser med børn fra hele Aarhus, som har behov for et specialtilbud. Dem kan du læse mere om her

Hvis dit barn har særlige behov – det være sig fagligt eller socialt – tager vi os naturligvis af det i samarbejde med dig som forælder.

Tidlig indsats i læsning

Læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Holme Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at komme i gang med at læse. Det indebærer, at vores læsevejleder følger børnene tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt finde og hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle vanskeligheder.

  • Hvis sprogscreeningen i 0. klasse viser tegn på udfordringer udfordringer, laver læsevejlederen en ekstra screening. Hvis hun skønner det nødvendigt, tilbydes dit barn en ekstra indsats.

  • Hvis ordblinderisikotesten i slutningen af 0. klasse viser risiko for ordblindhed, tilbydes dit barn et læseløft på mindre hold i 1. klasse.

  • Hvis dit barn har få rigtige svar, når det i slutningen af 2. klasse laver staveprøve med læsevejlederen, løser det yderligere opgaver for at læsevejleder og dansklærer kan vurdere risikoen for ordblindhed.

  • Hvis der er ordblinderisiko tilbydes dit barn et VAKS læseløft (Vælg AfKodningsStrategi)i 3. klasse.

  • I slutningen af 3. klasse og VAKS-forløbet vurderer læsevejleder og lærer i samarbejde med jer som forældre, om der fortsat er brug for en handleplan for dit barns læseudvikling.


Hvis dit barn er ordblind

Hvis vi efter et grundigt forarbejde konstaterer, at dit barn er ordblind, får barnet en computer (IT-rygsæk), og læsevejlederen introducerer dit barn til, hvordan det bruger forskellige læse- og skriveprogrammer. Dit barns lærere får også vejledning i, hvordan de kan bruge IT-rygsækken i alle fag og dermed støtte barnets fortsatte udvikling. Som forældre bliver I inviteret til et møde med læsevejlederen, hvor I sammen laver en handleplan, og dit barn viser, hvordan det bruger IT-rygsækken.

Opstår der udfordringer undervejs med brugen af computeren, eller hvis læseudviklingen går i stå, kan kommunens læsekonsulent inddrages, og evt. kan hun tilbyde dit barn et 10-ugers forløb med Kompetencecenter for Læsning.


Kvisten – et pusterum til børn med særlige behov

På Holme Skole er ‘Kvisten’ et tilbud om et ‘helle’. Det er et sted, hvor vores børn med særlige behvo kan gå hen og få en pause fra fællesskabet - eller det kan være her, de går hen for at særlig støtte og hjælp til det faglige.